Son dakika haberleri Kıbrıs'ın haber sitesinde

Sucuoğlu hedeflerini açıkladı

Sucuoğlu, hükümetin programını Meclis’te okudu; öncelikli amacının bütçe görüşmelerine hız vermek olduğunu ifade etti

Sucuoğlu hedeflerini açıkladı
  • 09 Kasım 2021, Salı 10:59
www.diyaloggazetesi.com'da yer alan habere göre
banner432

Emir ERTORUN-Afet İLBAN 
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Demokrat Parti (DP) Koalisyon Hükümeti Hükümet Programı, Cumhuriyet Meclisi’nde okundu. 
Başbakan Faiz Sucuoğlu, “hükümetin öncelikli hedefinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp yasalaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek” olduğunu vurguladı. 
Sucuoğlu, kamu maliyesinin ana hedefinin ise; “mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması” olduğunu ifade ederek, “Gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanmasına yönelik çalışmalar ödün vermeden sürdürülecektir” dedi. 
Başbakan Sucuoğlu, Kıbrıs konusunda da “Federasyon anlaşma modeli artık geçmişin bir kalıntısı olmuştur” ifadelerini kullanarak, Kıbrıs adasında sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın ancak adada hüküm süren gerçekler temelinde mümkün olduğuna işaret etti. 
Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan Genel Kurul toplantısında Başbakan Faiz Sucuoğlu UBP-DP Koalisyon Hükümeti Programını okudu.

Olumsuzluklarla mücadele ediliyor
Hükümet programını okuyan Başbakan Sucuoğlu, dünyada olduğu gibi ülkeyi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin, hem sağlık hem ekonomi alanında yarattığı olumsuzluklarla mücadele edildiği bu dönemde ülkeyi en kısa sürede seçime götürecek bir hükümet oluşumuna gidildiğini vurguladı. 

Kıbrıs sorunu görüşmeleri...
Uzun yıllar federasyon zemininde yürütülen müzakerelerin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Türk halkını eşit ortağı olarak görmemesi nedeniyle sonuçsuz kaldığını ifade eden Sucuoğlu, “Federasyon anlaşma modeli artık geçmişin bir kalıntısı olmuştur” dedi. 
Kıbrıs adasında sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın ancak adada hüküm süren gerçekler temelinde mümkün olduğuna işaret eden Sucuoğlu, şöyle devam etti:
“Sayın Cumhurbaşkanımızın Nisan 2021 ayı sonunda gerçekleştirilen 5 + Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısında yapmış oldukları önerileri adadaki gerçekleri dikkate alan kabul edilebilir bir anlaşmanın önünü açabilecek nitelik taşımaktadır. Kıbrıs Türk tarafı, müktesep hakkımız olan egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün güvence altına alınmasıyla iki devlet arasında iş birliği ilişkisini hedef alacak resmi müzakerelere başlanmasını önermektedir. Yeni politikamızın ileriye götürülmesi hükümetimizin dış politikadaki temel hedefidir.” 
Sucuoğlu, Dışişleri Bakanlığı’nın, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğine sahip Kıbrıs konusundaki yeni dış politikasını anlatmak için yoğun çaba gösterdiğini ve göstereceğini ifade ederek, “Hükümetimiz, karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşılmasını beklemeden iki Devlet arasında Adamızı etkileyen, her iki halkın ortak faydasına olabilecek konularda iş birliği yapılmasını da desteklemektedir” dedi.  

“Sesimizin her alanda duyurulması sağlanacak”
Sucuoğlu öngörülü ve girişimci nitelikler taşıyan dış politika sayesinde Kıbrıs Türk halkının sesinin her alanda, her platformda güçlü ve etkin bir şekilde duyulmasının sağlanacağını belirtti.

 “Seçim ve Halkoylaması Yasası”
Başbakan Sucuoğlu, “Seçim ve Halkoylaması Yasası”nda gerekli düzenlemelerin yapılması yönünde adımlar atılacağını ifade ederek, hükümetin diğer alanlarda atacağı adımları şöyle sıraladı:
“Anavatan Türkiye ile 2022 İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolünün imzalanabilmesi için çalışmalara hız verilecektir.

“Hellim konusunda her türlü girişim yapılacak”
Hellimin Avrupa Komisyonu tarafından ‘korunmuş menşe işareti’ olarak tescil edilmesi ve ilgili tüzüğün uygulamaya geçmesiyle AB yetkililerinin söz vermesine rağmen sürecin ülkemizde halen daha başlatılmadığı görülmektedir. Sürecin biran önce başlatılması ve Kıbrıslı Türk üreticilerin menfaatlerinin korunabilmesi amacıyla ilgili sivil toplum örgütleri ile birlikte her türlü girişimde bulunmaya yönelik adımlar atılacaktır.

Programdan bazı başlıklar
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonunun farkındalık yaratmaya yönelik sosyal aktivite ve eğitimleri devam edecektir.
2013 ve 2014 yıllarına ait Resmi Gazetelerin bilgisayar ortamına aktarılarak halkımızın hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalara hız verilecektir.
Gençlik Dairesi bünyesinde başlatılan ‘Öncü Gençler Projesi’ ile ‘Kamp Liderleri Eğitimi Projesi’ne devam edilecektir.
Devlet Planlama Örgütü tarafından hazırlanan 2022-2024 dönemi Orta Vadeli Program yayınlanacaktır. 
2019 yılı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler kitabı yayınlanacaktır. 2023-2027 yıllarını kapsayacak 5 yıllık kalkınma planı hazırlık çalışmaları çerçevesinde katılımcı plancılık anlayışının gereği olarak Özel İhtisas Komisyonları oluşturulacaktır.
İstatistik Kurumu Başkanlığının teknik ve fiziki altyapısının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.”

“Öncelik 2022 Mali Yılı Bütçesi”
Sucuoğlu, hükümetin önceliğinin; 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin görüşülüp, yasallaşmasına yönelik çalışmalara hız vermek olduğunu vurguladı.
 Sucuoğlu, kamu maliyesinin ana hedefinin; mali disiplinin sağlanması, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, gelir artırıcı tedbirler yanında harcama disiplini sağlanarak, kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesinin sağlanması olduğunu da söyledi.

“Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi”
Başbakan Sucuoğlu, “Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi” ile ilgili çalışmalara da devam edileceğini ifade ederek, “Yeni hayvansal atık alanının telleme ve havuz yapımı ihalesi sonuçlandırılacaktır” diye konuştu. 

“Denktaş Anıt Mezarı peyzaj çalışmaları”

banner520
Sucuoğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nın çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmalarına devam edileceğini ifade ederek, Dr. Fazıl Küçük Anıt Mezarı’nın kamera sistemi ile ilgili sürecin ise tamamlanacağını kaydetti. 

Eğitimdeki projeler…
Başbakan Faiz Sucuoğlu, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı koymak, teknolojik, bilimsel yenilikler dikkate alınarak, öğretmenlerin ihtiyaç duydukları alanlarda, hizmet içi eğitim kurslarının etkin bir şekilde devamının sağlanacağını söyledi. 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı kurumların, sicil işlemleri, çalışma koşulları ve öğrenci kayıtları eğitim öğretim programları denetleme işlemlerinin sürdürüleceğini ifade eden Sucuoğlu, eğitimdeki projeleri şöyle sıraladı:
 “E-devlet projesi kapsamında olan MEBBİS (Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemi) pilot uygulama çalışmaları sürdürülecektir.
İhtiyaç analizi doğrultusunda her kademede gereksinim duyulan yeni okulların inşa çalışmaları sürdürülecektir.
Okul öncesinden lise kademesine kadar tüm eğitim düzeylerinde yüz yüze eğitimin sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülmesi konusunda halihazırda sürdürülen çalışmalara devam edilecektir.
Ülkemizde eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarında yüz yüze eğitimin sürdürülmesi konusunda yürütülen çalışmalara devam edilecektir. 

“Gıda güvenliği çalışmaları”
Başbakan Sucuoğlu, pandemi koşulları ile daha da büyük önem arz etmeye başlayan Gıda Güvenliği ile ilgili çalışmalara önem verileceğini ifade etti. 
Sucuoğlu, iklim değişikliklerine paralel olarak doğal afetlerin artış gösterdiği dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası kapsamının genişletilerek daha fazla tarımsal ürün ve üreticinin sigorta kapsamına alınması yönünde çalışmalar yapılacağını söyledi. 

“Aşılama oranı yükseltilecek”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Covid-19 virüsüne karşı aşılama oranının yükseltilmesi ile ilgili çalışmalara hız verileceğini vurguladı. 

“Sektörlere yönelik prim destekleri”
Başbakan Faiz Sucuoğlu, Şubat 2022 tarihine kadar devam edecek “Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik prim desteği” şeklindeki işyerlerinin devamlılığının sağlanarak, istihdamın artırılarak sürdürülmesine yönelik teşvik uygulamasının, İhtiyat Sandığı Dairesi bünyesindeki “İstihdam Destek Merkezi”nin mali kaynaklarına ve gelirlerinin durumuna bağlı olarak geliştirileceğini kaydetti. 
Sucuoğlu, basın yayın kuruluşlarına verilen tam sosyal güvenlik prim desteği ve turizm sektörüne verilen sosyal güvenlik prim desteklerine devam edileceğini belirtti.

Turizm Gelişim Yasası revize edilecek
Başbakan Sucuoğlu, “Turizm Gelişim Yasası”nın revize edilmesi ile ilgili çalışma başlatılacağını ifade ederek, “Güvende Kal Hijyen Sertifikası” ile ilgili olarak turistik tesislerin denetlenmesine devam edileceğini söyledi. 
 “Girne Limanı ve Gazimağusa Limanı Projeleri ile ilgili çalışmalara hız verilecektir. Girne Antik Limanının iyileştirilmesine yönelik birinci etap ihalesi sonuçlanmış olup ikinci ve üçüncü etap proje çalışmaları başlatılacaktır. AB finansmanı ile sağlanan ‘Hava ve Yakıt Kalitesi Laboratuvarı’ aktif hale getirilecektir. Sürekli atık su izleme sistemi projesi kapsamında pilot kabin kurulumu, kabin yazılımı ve merkez yazılımı tamamlanacaktır. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yürütülen Çevre Eğitimlerinin Yaygınlaştırılması Projesine devam edilecektir. 
Turizmdeki gelişmeler dikkate alınarak dijital pazarlama ile ilgili çalışmalara önem verilecektir.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Turizm alanında tanıtılması amacıyla Uluslararası tanınmış influencer ve bloggerların (Sosyal Medya Fenomenleri) ülkemizde ağırlanması hedeflenmektedir. 


“İmar planlarının tamamlanması hedefleniyor” 
Sucuoğlu, Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı, Mehmetçik İmar Planı ve Yenierenköy Dipkarpaz Emirnamesi ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının hedeflendiğini kaydetti. 
Sucuoğlu, Lefke İmar Planı Tasarısı ve Dikmen İmar Planı Tasarısı’nın da halkla paylaşılacağını ifade etti. 

Güven oylaması 
Hükümet programının Meclis’te okunmasından iki tam günden sonra program üzerinde görüşmeler başlayacak. Görüşmeler bittikten bir tam gün sonra da yeni hükümet için güven oylamasına gidilecek.
Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.
Açık oyla yapılacak oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.
Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

Sucuoğlu 15’inci başbakan

UBP-DP hükümeti, KKTC’nin ilanından sonra kurulan 25’inci hükümet olurken, UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ise 15’inci başbakan olarak kayıtlara geçti. Yeni kabinede Başbakanlık dahil 9 sandalye UBP’de, 2 sandalye ise DP’de bulunuyor.
UBP Genel Başkanı, Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun başkanlığında Cuma günü kurulan hükümette Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun (UBP), Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu (UBP), İçişleri Bakanı Kutlu Evren (UBP), Maliye Bakanı Dursun Oğuz (UBP), Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu (UBP), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu (UBP), Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay (UBP), Sağlık Bakanı Ali Pilli (UBP), Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu (DP), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman (DP) yer alıyor. 

Kaynak : https://www.diyaloggazetesi.com/kibris/sucuoglu-hedeflerini-acikladi-h90559.html
Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık